Rules

posted on 12 Oct 2012 23:36 by 1001nights

 

 

 

กฎของงานสำหรับ 

 

 

 

1. สินค้าที่ขายในเซอร์เคิล ต้องเป็นสินค้าที่ เกี่ยวกับ Magi เท่านั้น!!

2. ขอความกรุณาขายสินค้าแต่เฉพาะในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ ---ห้ามเดินเร่ ขายสินค้า

3. สามารถตกแต่งบูธหรือทำป้ายโฆษณาได้ แต่ขอความกรุณาไม่ล้ำออกมาที่ทางเดินหรือบูธข้างเคียง

4. ห้ามไม่ให้นำผลงานของผู้อื่นมาดัดแปลงขายในเซอร์เคิลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นแฟนอาร์ท, แฟนฟิกชั่น, พวงกุญแจ ฯลฯ รวมไปถึง เสื้อยืด, กระเป๋า

5. สามารถขายสินค้า official ของญี่ปุ่นได้ เช่น พวงกุญแจจาก Animate หรือโดจินชิจากญี่ปุ่น

6. หากพบเห็นสินค้าที่ผิดระเบียบตามกฏที่กล่าวไว้ กรุณาแจ้งสต๊าฟให้ทราบทันที และหากสตาฟตรวจเจอเองขอความกรุณาให้เลิกขายสินค้านั้นๆไม่ว่ากรณีใดๆ

 

1. อนุญาตคอสเพลย์เฉพาะเรื่อง Magi เท่านั้น 

2. ขอความร่วมมือไม่ถ่ายรูปบริเวณส่วน Circle เพราะอาจสร้างความรบกวนแก่ผู้อื่น และกีดขวางทางเดิน

3. สต๊าฟได้จัดเตรียมจุดรับฝากสัมภาระและกระเป๋าไว้ให้ โดยเสียค่าบริการเล็กน้อย สามารถใช้บริการได้ หากไม่ใช้บริการ กรุณารับผิดชอบสัมภาระของท่าน ห้ามวางสัมภาระกีดขวางทางเดินเป็นอันขาด

4. กรุณาอย่าถ่ายรูปนอกบริเวณงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับทางสถานที่

5. ขอความร่วมมือ อย่าพ่นสเปรย์ใดๆทั้งสิ้น ทั้งในห้องน้ำ และบริเวณสถานที่จัดงาน

7. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณที่แต่งตัวด้วย

8. ขอความร่วมมือ คอสเพลย์เยอร์ทุกคน ให้ระมัดระวัง อุปกรณ์ประกอบการคอสเพลย์ที่อาจจะเป็นอันตรายหรือเกะกะผู้อื่นได้ เช่น มีด, ดาบ, คทา เป็นต้น

9. ขอความร่วมมืองดถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสม ไปในเชิงล่อแหลม และไม่ให้เกียรติสถานที่ หากสต๊าฟพบว่าไม่เหมาะสมและเกิดการตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามจะขออนุญาตเชิญออกจากงาน

10. หากเกิดปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อสต๊าฟให้ทราบทันที 

 

1. ขอความร่วมมือเข้าแถวเพื่อซื้อสินค้าและเข้างาน

2. ห้ามต่อราคาสินค้า

3. ขอความร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาดของบริเวณสถานที่ภายในงาน

4. ห้ามนั่งขวางทางสัญจร อีกทั้งห้ามกระทำการใดๆที่ทำให้ผู้ร่วมงานอื่นเดือดร้อนเป็นอันขาด

5. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านรักษาความสะอาดบริเวณที่จัดงาน และไม่กระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสถานที่

6. หากเกิดปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อสต๊าฟให้ทราบทันที

 

กฎสำหรับ Cameramans


1. สำหรับทุกคนที่พกกล้อง โปรดลงทะเบียนตากล้องที่โต๊ะลงทะเบียนก่อนเข้างาน

2. กรุณาถ่ายรูปเลเยอร์ด้วยความสุภาพ ห้ามถ่ายรูปล่อแหลมหรือส่อไปในเชิงดังกล่าว

3. กรุณาถ่ายรูปในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้ร่วมงานคนอื่นๆ

4. หากเป็นตากล้องสื่อมวลชน หรือต้องการนำภาพงานไปแพร่ภาพที่อื่นที่ไม่ใช่บล็อค หรือพื้นที่ส่วนตัว กรุณาติดต่อสต๊าฟล่วงหน้า

5. หากพบการกระทำที่ล่อแหลม ไม่เหมาะสม สตาฟจะขอทำการตรวจสอบทันที

6. หากพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว กรุณาติดต่อสต๊าฟให้ทราบทันที

 

 

 

 

 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฎของงานเพื่อความเรียบร้อยค่ะ ^^

 

 

Magi Only Blog!